Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Конкурс „Паметникът Бузлуджа през XXI-ви век“

Конкурс „Паметникът Бузлуджа през XXI-ви век“ търси идеи за нова визия за възстановяването на паметника Бузлуджа. В конкурса могат да участват визуални артисти и архитекти, от европейски страни.Френският институт в България в партньорство с Институт Сервантес-София и Фондация Билбао изкуство обявяват онлайн конкурс „Паметникът Бузлуджа през XXI-ви век“. Целта му е избора на проект, който показва нова визия за възстановяването на паметника Бузлуджа и неговото използване в 21-ви век. Участниците трябва да създадат изображение, което отразява представите им за бъдещето на този паметник в неговата цялост, мащаб, височина. В конкурса могат да участват визуални артисти и архитекти, живеещи в европейска държава.

Предложението трябва да е оригинално и непубликувано до този момент. Файлът трябва да съдържа кратко описание на предложениетo и материали с картина и звук, които спомагат за онагледяване на концепцията и дизайна. Предаването се извършва онлайн като на участниците ще се предостави линк, на който да качат своите предложения, за да се заяви участие и да се се получи линка, описан по-горе, е необходимо участниците да изпратят имейл до 30 юни 2022 г. Резултатът ще се публикува на 9 септември 2022 г. едновременно на уебсайтовете на на Френския институт в България, Институт Сервантес-София и Билбао изкуство. Десет от най-добрите предложенията, избрани от журито, ще се изложат в галерия в София.

 

coronavirus.bg