Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 13.09.2022 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 13.09.2022 г.


БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

1

2151-6002/Инженер, енергетик

Висше / Електротехника, електроника и
автоматика (бакалавър или магистър), Висше / Енергетика (бакалавър или магистър)

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра), Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Изобразително изкуство (учител по изобразително изкуство), Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по изобразително изкуство)

1

2411-6012/Финансов контрольор

Висше / Икономика (Магистър Счетоводство и контрол)

1

2411-6004/Счетоводител

Висше / Икономика (счетоводител в областта на животновъдството)

1

2330-5008/Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Икономика (Учител по икономика)

1

2522-6001/Системен администратор

Висше / Информатика и компютърни науки

1

2359-6003/Помощник-директор, учебно-производствената дейност

Висше / Информатика и компютърни науки (учител по информационни технологии)

1

2211-7001/Лекар

Висше / Медицина

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

1

2212-7003/Лекар, акушерство и гинекология

Висше / Медицина (Акушерство и гинекология)

2

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Медицина (Медицинска сестра)

1

2622-5001/Библиотекар

Висше / Обществени комуникации
и информационни науки (Библиотекознание и библиография, Библиотечен мениджмънт)

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (начален учител)

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП -специализация по ФВС)

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП)

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (НУП)

1

2342-5002/Учител, детска градина

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

1

2342-5002/Учител, детска градина

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

1

2359-6012/Педагог

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

1

2359-6012/Педагог

Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)

1

2352-5002/Учител, ресурсен

Висше / Педагогика (специална педагогика)

1

2330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас

Висше / Педагогика (Съгласно Нар. №15/22/7/2019)

1

2330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика (учител по математика)

1

2352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Висше / Педагогика на обучението по ... (логопед)

1

2330-5007/Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Професионална квалификация "учител", английски език , английска филология. )

2

2342-5002/Учител, детска градина

Висше / Педагогика на обучението по ... (ПУП, ПНУП), Висше / Педагогика (ПУП, ПНУП)

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по английски език)

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по музика), Висше / Музикално и танцово изкуство (учител по музика)

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология (бакалавър или магистър)

1

2113-6001/Химик

Висше / Химически науки

3

7212-1001/Заварчик

Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заваряване), Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

1

5222-3001/Супервайзър, магазин

Средно

2

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно

1

5329-1002/Водолечител

Средно

1

9622-0001/Общ работник

Средно

4

9215-1004/Секач

Средно / Горско стопанство (Свидетелство за управление на бензиномоторен трион)

1

7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие

Средно / Електротехника и енергетика

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно / Електротехника и енергетика (електротехник)

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно / Комунално-санитарни услуги

1

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

1

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

2

8121-2010/Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

1

8189-2022/Машинен оператор

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

2

9329-0013/Манипулант, промишлеността

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

1

8182-2004/Огняр

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация  - огняр)

1

7223-2018/Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия, Основно / Машиностроене, металообработване и металургия

6

8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Основно

1

8219-2008/Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

1

7532-2002/Крояч, текстил

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч)

2

7533-1014/Шивач

Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)

1

5312-3004/Образователен медиатор

Средно / Социална работа с деца и младежи

2

7111-2001/Строител, жилища

Средно / Строителство

1

5211-1001/Продавач, павилион

Средно / Търговия на едро и дребно

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно / Търговия на едро и дребно

2

5230-1001/Касиер

Средно / Търговия на едро и дребно

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

1

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

2

5131-2004/Сервитьор

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач), Основно (готвач)

1

4224-3002/Администратор, хотел

Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Хотелиерство, администратор хотел)

1

7512-1021/Работник, сладкарско производство

Средно / Хранителни технологии

3

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Средно, Без образование

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно, Основно

1

9112-0004/Чистач/ Хигиенист

Основно

1

7212-1001/Заварчик

Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност за заварчик)

1

7533-1014/Шивач

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1

8183-2005/Машинен оператор, опаковане/увиване

Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Начално

1

8219-2001/Монтажник, изделия от метал

Основно / Строителство

2

7114-2003/Кофражист

Основно / Строителство (кофражист), Начално

10

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Без образование, Основно, Начално

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 13.09.2022 г.

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Казанлък инфо:


Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж